Stiftelsen ”Danmarkshjemmet”


I 1949 startedes en indsamling til et aldersdomshjem i Helsingfors, og i marts 1952 bevilligedes Dansk Klub lov til at danne en stiftelse med navn ”Danmarkshjemmet”.

Gennem et fortsat meget engageret arbejde i form af bazarer, indsamlinger, investeringer og lån lykkedes det i 1975 at få både finansiering og diverse tilladelser fra myndigheder på plads.
1 februar 1976 stod huset ”Danmarkshjemmet” færdigt, og de første beboere kunne flytte ind.

”Danmarkshjemmet” er et etagehus med to opgange, der har 31 et- og toværelses udlejningslejligheder specielt til ældre mennesker, en lejlighed til vicevært, en samlingsstue samt sauna med to omklædningsrum. I 1990’erne lykkedes det at få installeret elevatorer med selvåbnende døre til glæde for kørestolsbrugere. Det er lykkets at holde huslejen på et rimeligt niveau.

Hvis du har danske aner, er oppe i årene og er interesseret i at bo i Danmarkshjemmet, så send en frit formuleret ansøgning til info@estlander.fi

Stiftelsen tilbyder ikke længere kun boliger til ældre trængende danskere, men kan også yde bidrag til at opfylde andre behov for hjælp samt mere almene, rekreative aktiviteter.Se nærmere under "Legat ansøgning"

Teksten er et kort sammendrag af artiklen: Gunni Busck Nielsen: ”Stiftelsen Danmarkshjemmet – en kort historik” i 100-års festskriftet for den Danske Klub: ”Til fornøjeligt samvær"