Udenrigsministeriet introducerede i december 2011 en ny og bedre danskerliste, som giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i en akut krisesituation i udlandet. Det kan være i tilfælde af en naturkatastrofe, en terroraktion eller en væbnet konflikt i det land, du opholder dig i. I en sådan situation kan du have brug for information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.

Registrering på danskerlisten er et frivilligt tilbud, som du selv vælger, om du vil bruge. Danskerlisten kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet. I det nye system er der indbygget en årlig opdatering for at sikre korrekte oplysninger.

Du opfodres til at registrere dig på den nye danskerliste. Det kan ske via Udenrigsministeriets hjemmeside. Du får adgang via et selvvalgt brugernavn og password eller NemID.