Du finder vores egen FAQ i menuen ude til højre.

 

Vi har nedenfor indføjet en oversigt over, hvad organisationen Danes Worldwide kan tilbyde af assistance til udenlandsdanskere

 

Oversigt over behov, Danes Worldwide kan hjælpe med at løse - eksempler

Familier med (dansktalende) børn under 18 år:

Mit barn skal bevare danskkundskaber (både skriftligt og mundtligt) for at kunne vende tilbage til dansk skole på alderssvarende klassetrin. DW tilbyder Online danskundervisning (skoledansk)

Mit barn skal bevare danskkundskaber (både skriftligt og mundtligt) for at kunne komme på dansk gymnasium. DW tilbyder Online danskundervisning (skoledansk)

Vi har brug for netværk af andre danskere i vores område. Dw tilbyder kontakt via repræsentanten i området

Vi vil bevare danske statsborgerskab for børnene. DW tilbyder juridisk rådgivning og webinarer

Vores familie har svært ved at falde til i Finland. DW tilbyder et ekspertpanel (familierådgiver) via jura@danes.dk

Vores teenager vil gerne på efterskole i DK. DW tilbyder webinarer og råd fra undervisningsteamet (tlf)

Dansk Værnepligt for børn af globale danskere – hvordan fungerer det? Her findes der en artikel på danes.dk

Valg af skole og daginstitution i Danmark– hvordan fungerer det? DW har en guide på danes.dk – siden for hjemvendte

Til unge mennesker, der vil vende retur til Danmark, tilbyder DW information om studie-muligheder (Studieguiden) på danes.dk og spørgsmål til ung@danes.dk

Netværk af andre unge, der har boet i udlandet, findes ved fysiske Danes-træf i hhv. Kbh og Aarhus (se arrangement-kalenderen for næste træf)

Jeg vil bevare mit danske statsborgerskab. DW tilbyder sin guide på www,danes.dk juridisk rådgivning og webinarer

Hjælp til jobsøgning i DK (studiejob) får du af DW via Young Danes Worldwide webinarer og artikler

Er I et par, hvor den ene part ikke er dansker eller fra Norden, har DW både juridisk rådgivning og webinarer om familiesammenføring til DK

Min internationale partner ønsker at lære dansk. DW tilbyder Online danskundervisning (begynderdansk).

Til seniorer tilbyder DW juridisk rådgivning angående spørgsmål om pension.

Savner du stemmeret til valg i DK, har du problemer med at få dansk bankkonto, eller kan du ikke få fornyet mit danske kørekort, gør DW allerede en masse politisk arbejde på dine vegne i Folketinget og sammen med regeringen. 

Vil du købe fast ejendom i DK, har DW juridisk rådgivning og webinarer derom.

Er du i tvivl om, hvordan og til hvem du betaler skat, kan du kontakte DWs juridiske rådgivning.

Hvis du gerne vil bevare tilknytningen til Danmark og læse interessante artikler der er relevante for mig som global dansker, har DW en flot Nyhedsbrev.

Er du i tvivl om, hvordan erstatningen for NemID (MitID) fungerer, har DW en guide på danes.dk samt juridsk rådgivning derom

Vil du have information om regler for vaccination for Corona og lignende, er der artikler på www.danes.dk/ og du kan få juridisk rådgivning.

Hvordan fungerer det danske CPR-nummer og hvem kan få det? Se DWs guide på danes.dk eller få juridisk rådgivning.

Valg af læge – hvordan fungerer det og hvordan gør jeg? Der findes en guide på danes.dk (På Vej Hjem-afsnittet Artikel for medlemmer)

 

Danes Worldwides juridiske rådgivning kan svare på spørgsmål om følgende emner:

*Ved emner som er stjernemarkerede, kan man videresendes til en ekspert fra vores eksterne ekspertpanel.

Dansk statsborgerskab 

Bevarelse (22-års reglen)

Generhvervelse (for tidligere danske statsborgere)

Naturalisation (for udenlandske statsborgere)

Bevis 

Familiesammenføring – ægtefæller, børn og andre familiemedlemmer

Gebyr, indgivelse af ansøgningen, udfyldelse af ansøgningen, betingelserne, ny retspraksis, osv. 

Danske regler 

Den nye EU-dom om familiesammenføring når der er fælles, danske, mindreårige børn

EU-regler 

Opholdstilladelser og EU-registrering 

Forskerordningen, beløbsgrænsen, positivlisterne, Fast-track ordningen, Au-pair mm.

EU-registrering i Danmark for EU-borgere

Permanent opholdstilladelse

Visum og indrejse

CPR-nummer og bopælsregistrering 

Skat* 

Fuld skattepligt, begrænset skattepligt, forskerordningen, 42-dages reglen, dobbeltbeskatningsoverenskomster osv.

Reglerne for arveret, gaver og familielån i Danmark

Folkepension 

Pension*

Sociale ydelser 

SU, dagpenge/barsels dagpenge, børne- og ungeydelse, kontanthjælp/integrationsydelse mv.

Bank i Danmark

MitID (tidligere NemID)

Pas 

Til (nyfødte) børn, forlængelse, fornyelse, nødpas

Flytning ind og ud af DK 

Kæledyr, flyttegods*, sygesikring i Danmark osv.

Kørekort i Danmark

Ejendomserhvervelse i Danmark*

Studievejledning

Folkeskole, efterskole og IB*

Optagelse på alment gymnasium og videregående uddannelse, herunder krav til dansk kundskaber

Brexit

Problemstillinger relateret til covid-19

 

Ligger du inde med nogle gode spørgsmål/svar send dem gerne til os info@danskklub.fi