Dansk Klubs formål er at "være bindeled mellem herboende danskere og personer med interesse for danske forhold".

Gennem forskellige arrangementer søger Dansk Klub at styrke det danske sprog, den danske kultur og tilknytningen til Danmark i Finland.

Eller som det siges i Dansk Klubs stiftelsesstatutter fra 1902: "at samle herværende Danske til fælles fornøjeligt, nyttigt eller andet hensigtsmæssigt Samvirke". Dette gælder stadig, mere end 110 år efter stiftelsen af Dansk Klub i Helsingfors.

Her på siderne kan du læser om Dansk Klub bestyrelse, vores vedtægter samt bestille vores jubilæumsbog “Til fornøjeligt samvær".